Mugwort | Anastasia Rydlevskaya

wernisaż / opening: 06.10.2023 / 18:30
wystawa / exhibition: 7–29.10.2023 / grafik udostępniania wkrótce

„Mugwort” Anastasia Rydlevskaya
kuratorka / curator: Elena Delendik-Naborovskaya

Historia o córce i matce

Jak nawiązać kontakt z ukochaną osobą, jeśli jesteście daleko od siebie? Jak utrzymać miłość przy życiu?

Artystka Anastasia Rydlevskaya przebywa na emigracji politycznej od prawie dwóch lat, bez możliwości powrotu do domu i zobaczenia swoich rodziców. Spotkania na Zoomie, które się zacinają, rozmowy na Telegramie, które się przerywają z powodu złego połączenia internetowego, zdjęcia i filmy zrobione starym telefonem, które są zbyt zamglone, by dobrze zobaczyć zmieniającą się twarz matki. To wszystko nie wystarcza do prawdziwego kontaktu między kochającymi się ludźmi.

Wszystkie prace na wystawie, maski z ziół, malarstwo, to alternatywne formy łączenia artystki z jej matką przez setki kilometrów i dni.

Anastasia Rydlevskaya (ur. 1995, Mińsk, Białoruś)
Artystka, mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się tematyką traumy, zdrowia psychicznego, relacji Ja i Inny (w kategoriach E. Levinasa), zmian klimatycznych, dyktatury i tyranii, niebinarnej samoidentyfikacji przez pryzmat osobistej mitologii autorskiej.

Artystka tworzy również muzykę, która jest alternatywną kontynuacją jej sztuki wizualnej.

Rydlevskaya pracuje z różnymi formami: grafiką, malarstwem, instalacją, obiektami artystycznymi, tekstem, muzyką, fotografią i sztuką wideo.

Kuratorka projektu artystycznego „Jedna kawa jeden szkic” w Gdańsku.

Prace artystki prezentowane są w ramach Polish Art Now – kurator Michał Borowik. 

Prace Rydlevskiej znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Francji, Niemczech, Australii, Białorusi, Litwie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Cuprus, Finlandii, Belgii, Kanadzie.

🇬🇧(eng)

This is a story about daughter and mother

How do you connect with a loved one if you are far away? How do you keep the love living?

The artist Anastasia Rydlevskaya has been in political emigration for almost 2 years without the possibility to come back home and see their parents. Zoom meetings that freeze, telegram calls that break off because of bad internet connection, pictures and videos made on the old phone that are too foggy to see properly mothers’ changing face. All of this is not enough for a true contact of loving humans.

All the works on the exhibition show one or another alternative forms of connecting the artist with their mother through hundreds kilometers an days.

Anastasia Rydlevskaya (b. 1995, Minsk, Belarus)
Artist, lives and works in Gdansk, Poland. She works with the topics of trauma, mental health, relationships of I and Other (in categories of E. Levinas), climate change, dictatorship and tyranny, non-binary self -identification through the prism of personal author mythology.

The artist also creates music as a otherdimentional continuation of her visual art.

Rydlevskaya works with various forms: graphics, tine arts, installation, art objects, text, music, photography and video art.

Curator of art project „One coffee one sketch” in Gdansk.

Artist’s works are presented at Polish Art Now – curated by Michał Borowik. 

Rydlevskaya’s works are in private collections in Poland, USA, France, Germany, Australia, Belarus, Lithuania, Great Britain, Spain, Cuprus, Finland, Belgium, Canada.

Mroki | Michał Wasiak

„jeszcze będziemy
tracić zmysły 
na widok
normalnych ludzi” 

cyt. Jarosław Borszewicz 

wernisaż: 09.09.2023, sobota, godz. 19.00 
wystawa: 10.09 – 01.10.2023
udostępnianie wystawy: czwartek i piątek w godz. 17:00—19:30, sobota i niedziela w godz. 13:00—17:00, grafik poniżej

Kontakt z obrazami Michała Wasiaka nie jest łatwy, a twórczość artysty potrafi wywołać skrajne emocje. To co poczujemy i zobaczymy zależy od czasu jaki poświęcimy obrazom artysty. W pierwszym odruchu prawdopodobnie pojawi się wstręt lub przerażenie, po chwili przyjdzie ciekawość, po dłuższym kontakcie poczujemy zaskakujący spokój. Malarstwo Michała jest dynamiczne, czerpie z istoty człowieka, który jest głównym obiektem zainteresowania artysty. 

W twórczości Wasiaka nie jest trudno doszukać się odniesień do klasycznych portretów dawnych mistrzów. Choć każda epoka cechowała się swoim własnym stylem, to przez setki lat od malarzy portretowych oczekiwano głównie tego samego, czyli perfekcyjnego odzwierciedlenia rysów twarzy i charakteru osoby portretowanej. Michał Wasiak w swoim malarstwie posługuje się cechami obrazów renesansowych, jednak nadając pracom ekspresyjności wykracza poza ramy. Nie pozwala by ludzka twarz stała się statyczną formą życia, zaburza ją, oszpeca, czasami krzywdzi. 

Ciekawość, którą niosą za sobą portrety Wasiaka jest silniejsza od pierwszych, afektywnych odruchów przerażenia. Deformacja przeradzająca się w dynamiczną formę postaci człowieka staje się ekscytująca, a zarazem hipnotyzująca. Dociera do nas, że przestajemy doszukiwać się w obrazach przeciętności i normalności, stajemy się niespokojni i głodni historii, którą opowiada nam artysta. Dzięki surrealistycznej formie prac Wasiaka jesteśmy coraz mocniej zaciekawieni, w końcu odnajdujemy mrok, który z czasem staje się przyjemny.

Karolina Połom, kuratorka


Michał Wasiak
ur. w 1997, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni malarstwa studyjnego dr hab. Tomasza Musiała w 2021 roku. 

W swoich pracach obrazuje głównie deformacje, zniekształcenia formy, niecodzienne zestawienia elementów ukazywane na różnorakich przedstawieniach portretowych. Tworzy głównie w obszarze malarstwa i grafiki. Jest zdobywcą wielu nagród, a jego prace pokazywane były na wystawach w Polsce i zagranicą.

39.

PC Drama: Szkoda by było, gdyby kwiatki padły — czytanie performatywne / 25.9_poniedziałek_19:00 / Klub Żak / INFO

Open House Gdańsk – ZASPA / 29.9—1.10 / Zaspa / INFO

Cykl Koncertów Muzyki Filmowej: Dominik Strycharski Band plays Korzyński — koncert / 30.9_sobota_20:00 / IKM / INFO

Ostatnie cztery dni z wystawą MROKI Michała Wasiaka w eskaem / czynne w czw. i pt.: 17:00 — 19:30 oraz sob. i nd.: 13:00 — 17:00

38.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni / 18—23.9 / INFO

Ziemowit Klimek Ensemble — koncert / 21.9_czwartek_20:00 / Gdański Teatr Szekspirowski / INFO

OSA Festiwal 2023 / 22—24.9 / Państwowa Galeria Sztuki / INFO

Nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej — otwarcie Kunsztu Wodnego / 22—24.9 / IKM – Kunszt Wodny / INFO

Hańba — koncert / 24.9_niedziela_20:00 / Gdański Teatr Szekspirowski / INFO

Mroki, Michał Wasiak — udostępnianie wystawy / 21-22.9 (17:00-19:30) + 23-24.9 (13:00-17:00) / eskaem

ARTLOKALSI

Miłość do sztuki, bliskość sąsiedzkiego ducha i twórczość lokalnych artystów łączą się na wystawie pt. ARTLOKALSI, którą podczas święta ulicy, Otwartych Kosynierów, będzie można zobaczyć w eskaem. To nie tylko ekspozycja prac, ale również manifestacja kreatywności tkwiącej w naszych sąsiadkach i sąsiadach oraz piękna, które wynika z odkrywania sztuki w naszej codziennej przestrzeni.

Wystawa ARTLOKALSI prezentuje zróżnicowane spojrzenie na świat, poprzez pryzmat twórczości artystów i artystek z naszego sąsiedztwa. Malarstwo, grafika, małe formy przestrzenne – te różnorodne formy wyrazu artystycznego tworzą ciekawą mozaikę inspiracji, której źródłem mogą być uliczki, budynki i ludzie z naszego bliższego lub nieco bardziej odległego (ale wciąż bliskiego) otoczenia.

Za każdym dziełem stoi osoba artystyczna, którą możemy spotkać fizycznie w najbliższej okolicy. Sąsiedzi Artyści, przekazują nam swoje wizje, marzenia i myśli poprzez swoje prace. Ta wystawa to zatem nie tylko zbiór dzieł, ale także opowieść o wspólnocie, w której sztuka staje się mostem łączącym różne jednostki w jedno piękne wyrażenie.

ARTLOKALSI to efemeryczne wydarzenie, które przynosi sztukę blisko nas, otwierając drzwi do twórczości naszych sąsiadek i sąsiadów. To okazja do odkrycia piękna w codzienności, do poszerzenia horyzontów poprzez spojrzenie na świat oczami tych, którzy dzielą z nami przestrzeń zamieszkania.

Sąsiedzi artyści i sąsiadki artystki w kolejności alfabetycznej (nazwiska):
Honorata Martin, Krzesimir Jagiełło, Rafał Stempczyński, Anna Szuster, Marta Wilczyńska-Sobczyńska, Bartłomiej Zdybel (i band ONEOFF).

34.

Festiwal Miasto Słowa 2023 / 23-27.8 / INFO

Koncerty nad Stawem Wróbla 2023: Zofia Esden — koncert / 24.8_czwartek_ / promenada Alfa Park / INFO

BOTO jam: Adam Skorczewski & Goście / 24.8_czwartek_21:00 / Teatr BOTO / INFO

Voo Voo — koncert / 24.8_czwartek_20:00 / Amfiteatr Tarasów w Aquaparku / INFO

IMPREZA OTWARCIA LUISA — koncert, wystawy, spotkania, ukryte wydarzenie / 25-27.8 / Cafe Luis / Galeria Pionova / INFO

Daniel Spaleniak – LATO NA TRAWIE — koncert / 25.8_piątek_20:00 / Stary Maneż, plener / INFO 

Pablopavo i Ludziki — koncert / 26.8_sobota_21:00 / Podwórko.art / Ucho / INFO

DOŻYNKI. Święto PLONÓW 2023 / 26.8_sobota_12:00 / Plony / INFO

„Quarantinarium” Milena Liutkutė-Grigaitienė — wystawa / do 22.9 / Stacja Orunia / INFO

33. mocno subiektywnie

Literacki Sopot 2023 / 17-20.8 / INFO

JazzCzwartek w L8 – Bazgrołki — koncert / 17.8_czwartek_19:45 / Lawendowa 8 / INFO

Koncerty nad Stawem Wróbla 2023: Malina Midera — koncert / 17.8_czwartek_20:00 / promenada Alfa Park, Jasień / INFO

Do widzenia, do jutra — wernisaż wystawy / 18.8_piątek_18:00 / GGGG / INFO

Sito selekta vol. 1 „Baby” – 50 wizerunków kobiety w sitodruku — wernisaż wystawy / 19.8_sobota_19:00 / tuBaza / INFO

OPA #04 — Laura Adel, Natalia Chylińska , Emilia Ishizaka, Magdalena Król, Katarzyna Pastuszak, Maciej Polak / 19.8_sobota_19:30 / Kolonia Artystów — Dolne Miasto / Dolna 4 / INFO

32.

IX Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta 2023 – Stacja WiejskoMiejska / 7—13.8 / INFO

Octopus Film Festival 2023 / 8—13.8 / INFO / pełny program

Hinode Tapes / 8.8_wtorek_19:30 / Ołowianka / INFO

Ewa Staśkiewicz “Pieski mixtape” — wernisaż / 9.8_środa_18:00 / Plama GAK / INFO

Jazz na Wyspie 2023: O.N.E. / Ziemowit Klimek / 9.8_środa_19:30 / Ołowianka / INFO

Koncerty nad Stawem Wróbla 2023: Olga Markowska / 10.8_czwartek_20:00 / promenada Alfa Park, Jasień / INFO

Letnie Brzmienia 2023: 11.08 (piątek): Mrozu, Kaśka Sochacka, Margaret, Bovska, WaluśKraksaKryzys, Daria ze Śląska / 12.08 (sobota): Projekt specjalny BABIE LATO, Zalewski śpiewa Niemena, Nosowska, Kacperczyk, Natalia Przybysz, Zalia / 11—12.8 / Plac Zebrań Ludowych / INFO  

L A S G | AV live — koncert duetu audiowizualnego poruszającego się na styku improwizacji i immersyjności / 12.8_sobota_21:00 / INFO

Ostatni dzownek by zobaczyć (do 13.8): MICHÔŁ SZLAGA Cassubie fiksum-dyrdum Redëniô. Zôczątk. / INFO

Ogólnopolska wystawa Najlepszych Dyplomów ASP / do 3.9, więc spieszcie się powoli 😉 / INFO

trzydziesty.

PC Drama: Konam, bo nie umarłam jeszcze. Podwójne życie Teresy / 24.7_poniedziałek_19:00 / Klub Żak / INFO

Roman Wróblewski Trio – Songwriter Festival Sopot / 24.7_poniedziałek_20:30 / Park przy #Goyki3 / INFO

27. Festiwal Szekspirowski / 26.7—6.8 / INFO

Malina Midera Quartet / Marcel Baliński Trio — Jazz na Wyspie 2023 / 26.7_środa_19:30 / INFO

BOTO OPEN AIR: The Ferrules | PREMIERA EP „IGRZYSKA” / 26.7_środa_20:00 / Ogródek Teatru BOTO / INFO

Dziwna Wiosna – Lato na trawie — koncert / 27.7_czwartek_19:00 / plener, Stary Maneż / INFO

Jakub Skorupa – LETNIE NAPIĘCIE X CHO NA Ż / 27.7_czwartek_20:00 / Ulica Elektryków / INFO

LASY: Rubens — koncert / 27.7_czwartek_20:00 / Opera Leśna, LASY / INFO

Wystawa Kary Lewandowskiej – (Nothing but) Flowers — wernisaż / 28.7_piątek_19:00 / Goyki 3 Art Inkubator / INFO

Sara Kordowska — koncert / 28.7_piątek_20:00 / Teatr BOTO / INFO

Brasswood Fest 2023 / 28-30.7 / INFO

Jodowanie: wh0wh0 — 28.7_piątek_21:00 / ABSTRACTKULTUR — 29.7_sobota_21:00 / Park im. J. J. Haffnera w Gdańsku Brzeźnie, przy wejściu na plażę numer 39 / INFO

Outsiders 2023 — wernisaż / 29.7_sobota_20:00 / Layup / INFO

29.

Frise Lumière — koncert / 17.7_poniedziałek_20:00 / Kolonia / INFO

Runforrest na Songwriter Festival Sopot / 17.7_poniedziałek_20:30 / Park przy Goyki 3 Art Inkubatorze / INFO

GLONY W GDYNI — debata, koncert, warsztaty w strefie Porsche / 20.7_czwartek_18:00 / Plaża miejska w Gdyni / INFO

Anna Maria Jopek – Ladies’ Jazz Festival — koncert / 17/18/19.7_20:00 / Konsulat Kultury / INFO

„Wokół wody” i sztuka wobec końca świata — wspólne wydarzenie Pisma. Magazynu opinii i #Goyki3 / 20.7_czwartek_15:00—19:30 / INFO

Globaltica Festiwal Kultur Świata / 20-22.7 / Park Kolibki / INFO

LASY: Baranovski — koncert / 20.7_czwartek_20:00 / LASY, Opera Leśna / INFO

Product May Contain — koncert / 21.7_piątek_20:00 / Teatr Boto / INFO

Tsaibernetyka: transgeneracyjna sztuka cybernetyczna — wernisaż wystawy / 21.7_piątek_18:00 / Łaźnia II / INFO

Raz, Dwa, Trzy — koncert / 21.7_piątek_20:00 / Amfiteatr Tarasu przy Aquaparku / INFO

SAINER. KOL∞R — wernisaż / 22.7_sobota_18:00 / Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Cystersów 18 / INFO
Żywiec Męskie Granie 2023 / 21-22.7 / Polsat Plus Arena Gdańsk / INFO